אודות E.D.N.A

מערכת E.D.N.A - Electronic Data Base for Narrative Archives הינה מנוע חיפוש מקוון בארכיון אסע"י. המערכת הינה צעד נוסף בתהליך הדיגיטציה של הארכיון, המאפשר לראשונה גישה וחיפוש מרחוק בארכיון. המערכת הוקמה בשנת 2014 במסגרת פרויקט הגמר על ידי יאן רייף ושלי קים, סטודנטים שנה ג' בחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה.

במהלך הפרויקט יושמו תכנים רבים שנלמדו במהלך התואר כמו איסוף דרישות עבור המערכת, ניתוח, כתיבת קוד ובדיקות שלבסוף הביאו למוצר המוגמר.

התהליך פתח לנו צוהר לעולם סיפורי העדות, וחשף אותנו לארכיון אסע"י ולמפעל חשוב זה. אנו שמחים לקחת חלק בשימור, בהנצחה ובתרומה למחקר של עשרות אלפי סיפורים שהועברו בעל פה במשך שנים כה רבות. ברצוננו להודות לד"ר עירית הדר, המנחה האקדמית, שליוותה והכווינה אותנו במהלך הפרויקט, לד"ר עידית פינטל, המנחה המקצועית של הפרויקט, על שיתוף הפעולה המלא והנחוש לכל אורך הדרך, לפרופ' חיה בר יצחק על הכוונה וחידוד צרכי המשתמשים מהמערכת, למר ירון יוסף, אחראי המחשוב בחוג למערכות מידע, שייעץ והציע פתרונות טכניים ותודה לאגף המחשוב- מחלקת תשתיות של אוניברסיטת חיפה שאפשרו לאתר לעלות לאויר.

×

מדריך לחיפוש בסיסי

על מנת לבצע חיפוש בסיסי (חיפוש על פי קריטריון אחד) עליך לבחור תחילה את הקריטריון על פיו תרצה לחפש.

באפשרותך לבצע חיפוש על פי הקריטריונים הבאים:

 1. מספר אסע"י- מספר קטלוגי הניתן לסיפור ע"י ארכיון אסע"י. זהו מספר המשויך לסיפור אחד בלבד, כך שתמיד תתקבל תוצאה מתאימה אחת. לדוגמא: 135
 2. שם הסיפור- שם שניתן לסיפור ע"י מספר הסיפור. לדוגמא: "למה קוראים ליהודים לפי שם אמם"
 3. שם הרושמ/ת (משפחה, פרטי)- שם האדם שרשם את הסיפור. לדוגמא: נוי, פרופ' דב
 4. שם מספר/ת (משפחה, פרטי)- שם האדם שסיפר את הסיפור. לדוגמא: פרחי, אברהם דניאל
 5. עדה- העדה שממנה מגיע / בה סופר הסיפור. לדוגמא: טורקיה.
 6. סוגה- הסוגה(ז'אנר) שאליה שייך הסיפור. לדוגמא: אנקדוטה ובדיחה.
 7. AT- שיטה המקבצת סיפורי עם וסיפורי מעשיות בהתאם לקו העלילה הכללי. כך מקובצים יחדיו סיפורים בעלי מאפייני עלילה דומים ו/או סדרת אפיזודות דומה. לדוגמא: AT 1676C Voices from Graveyard או AT 1345*.
 8. דמות עם שם- דמות בעלת שם. לדוגמא: סינדרלה, אחשורוש.
 9. דמות ללא שם- דמות שאין לה שם ומשויכת על פי התיאור הכללי שלה. לדוגמא: מלך, כלב.
 10. מרחב- מקום במרחב. לדוגמא- בית קברות, ארמון המלך.
 11. זמן איכות- זמן כללי. לדוגמא: יום שישי, חגי תשרי.
 12. זמן היסטורי- זמן של מאורע בעבר. לדוגמא: גירוש ספרד, מלחמות נפוליאון.
 13. חפץ- לדוגמא: כסא, כסף.
 14. מנהג- לדוגמא: ט"ו בשבט_אכילת פירות בט"ו בשבט, מים אחרונים, נטילת ידיים בתום הארוחה.
 15. טרנספורמציה- מעבר של דמות/ חפץ לדמות/ חפץ אחר. לדוגמא: מאדם לאדם ממין שונה, מחיה לחפץ.

לאחר בחירת הקריטריון לפיו תרצה לבצע את החיפוש, הזן את הערך המתאים

בעת הזנה הערך בתיבת הטקסט, לאחר הקלדה של לפחות 3 אותיות יפתח חלון גלילה שיציע אפשרויות רלוונטיות להשלמת המילה:

לאחר הלחיצה על כפתור "חפש" תופיע רשימת התוצאות העונות לחיפוש שביצעת.
ניתן לראות את מספר התוצאות שנמצאו מתאימות.

בלחיצה על אחד מהלינקים (עדה, סוגה, שם הרושם, שם המספר וAT) תוכל לעבור לתוצאות בעלות ערך זהה.
לדוגמא אם בתוצאה שמספר האסע"י שלה הוא 4 תלחץ על העדה "טורקיה" תעבור לתוצאות שכולן בעלות העדה "טורקיה".

בלחיצה על כפתור "תמצית" תוכל לצפות בתמצית הסיפור

ע"י לחיצה על קישורית "חיפוש מתקדם" תוכל לעבור לדף החיפוש המתקדם המשלב מספר שדות לחיפוש:

×